هزینه پشتیبانی سایت

پشتیبانی نوع اول1 ساعت
 • رفع مشکلات اولیه سایت
 • نصب و اپدیت افزونه ها
 • امکان پشتیبانی مستقیم با کارشناس
 • و ...

100تومان

خرید
dots
پشتیبانی نوع دوم2 ساعت
 • رفع مشکلات اولیه سایت
 • نصب و اپدیت افزونه ها
 • عیب یابی سایت
 • و ...

250تومان

خرید
dots
پشتیبانی نوع سوم4 ساعت
 • رفع مشکلات اولیه سایت
 • نصب و اپدیت افزونه ها
 • مشاوره طراحی سایت
 • و...

600تومان

خرید
dots
پشتیبانی نوع چهارماشتراک ماهانه
 • رفع مشکلات اولیه سایت
 • نصب و اپدیت افزونه ها
 • مشاوره طراحی سایت
 • 3 تیکت در هفته

500تومان

خرید

دیدگاه مشتریان

از همکاری با شما بسیار خرسندم . کار رو سریع و به موقع تحویل دادید .
محمود رحیمی
محمود رحیمی
پشتیبان سایت